Vårmøte i Tromsø 24. - 25. mai 2018

Klikk her for å redigere undertittel

Kontakt oss

NUF vårmøte 2018 arrangeres av den lokale arrangementskomiteen (LOK) 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge i samarbeid med Xtenso AS.


Arrangørpartner - Professionel conference partner (PCO):

Xtenso AS, Alvevegen 65a, 9016 Tromsø - Telefon 958 65 727 -

www.xtenso.no - org.nr 918 000 224 - e-post: mette@xtenso.no