Vårmøte i Tromsø 24. - 25. mai 2018

Klikk her for å redigere undertittel

Program

NUF Urologisk vårmøte 24. og 25. mai 2018, Tromsø

 

Torsdag 24. mai 2018

 Tema
 
10.00 - 12.00
Oppmøte og registrering
Komitee
12.00 - 12.15
 Åpning og velkommen
 Tore Knutsen
 12.15 - 13.00
Pakkeforløp ved urologisk cancer
K. Tveit - HOD
 13.00 - 14.00
Lunsj og utstillinger
Klikk for å redigere tekst
 14.00 - 14.40

Symposium Pierre Fabre Pharma Norden AB:

Urgency: From patient’s complaint to physician’s care

Dr. John P.F.A. Heesakkers

 14.45 - 15.30
PET ved ca prostata – status og veien videre
A. Tulipan - Aleris
 15.30 - 16.00
 Kaffe og utstilling
 
 16.15 - 17.00
Nyretumores – Billeddiagnostikk
A. Magnusson – Uppsala
 17.00 - 17.30
Ablasjonsteknikker ved nyretumores
A. Magnusson – Uppsala
 20.00 - 00.00
 Konferansemiddag på The Edge
 
 
Fredag 25. mai 2018
 Tema
 
 09.15 - 10.00
Inkontinensbehandling etter prostatakirurgi
O. Nilsen - OUS
 10.15 - 11.00
Testosteronsubstitusjon
S. Arver – Karolinska Institutet
 11.00 - 11.30
Kaffe og utstilling
 11.30 - 11.50
Nasjonale kvalitetsregister, mål og status
B. Vonen, SKDE
 11.55 - 12.15
Nasjonalt blærekreft register
 G. Gudbrandsdottir, Haukeland
 12.15 - 13.15
 Lunsj og utstilling
 
 13.15 - 14.45
HIFU ved CaP –  Nasjonalt behandlingstilbud eller klinisk studie?  
E. Baco - OUS
 15.00 - 15.30
MR og ultralyddiagnostikk av nyretumores – klinisk rolle i multimodal utredning
G. Oltmanns - UNN
 15.30 - 16.00
SPCG-15 - Status
O. Akre – Karolinska Institutet